Summer Camps ישראל - Funia

Summer Camps ישראל

הלקוח

Summer Camps  ישראל

תאריך

מאי-יוני 2021

קטגוריה

חינוך ופנאי

על הפרויקט

פורום מחנות הקיץ של ישראל מאגד את מחנות הקיץ בישראל ומבסס מותג ארצי של מחנות קיץ ישראל. אחרי שנת קורונה שבה התבטלו המחנות, ערכנו קמפיין השקה למותג לקראת הקיץ שכלל מסרים מותאמים לילדי ונוער ולהוריהם כדי לחשוף ולעניין במגוון מחנות הקיץ בישראל.
קמפיין ההשקה כלל אירוח בקבוצות, סרטונים, קמפיין לידים ועוד.