השומר החדש קמפיין גיוס כספים - Funia

השומר החדש
קמפיין גיוס כספים

הלקוח

השומר החדש

תאריך

ינואר 2020

קטגוריה

ארגון חקלאי

על הפרויקט

בעקבות החשש המוגבר להתפשטות מגפת הקורונה והעלייה במספר הנדבקים, הטילה המדינה מגבלות שונות בתחומים שונים.
אחד הענפים שנפגע באופן משמעותי מהטלת מגבלות אלה הינו תחום החקלאות, ובכלל זה, אוכלוסיית החקלאים.
במסגרת ניהול הדיגיטל של ארגון השומר החדש, הובלנו את אחד מקמפייני הגיוס הגדולים ביותר לחקלאות!
למעלה מ-8,500 אנשים כבר לקחו חלק ותרמו. זה היה חודש של עבודה קשה אבל מדהימה.