המעבדה לטראומה התמודדות וצמיחה בר-אילן - Funia

המעבדה לטראומה התמודדות וצמיחה
בר-אילן

הלקוח

אוניברסיטת בר-אילן

תאריך

אפריל-מאי 2020

קטגוריה

מחקר / אוניברסיטה

על הפרויקט

יצרנו קמפיין מקיף שמטרתו להביא למעלה מ-2,000 משתתפים במחקר של מחלקת החינוך באוניברסיטת בר אילן הבודק את הקשר בין טראומה לחוסר וודאות.
הקמפיין כלל הפצות, שיתופי פעולה וקמפיין מודעות שמטרתו לייצר מענה בשאלון מחקרי של כ-10 עמודים.